Gizlilik Politikası

 

bidolumakina.com olarak kişisel gizlilik haklarınıza saygı duyuyor ve web sitemizde geçirdiğiniz süre zarfında bunu sağlamak için sürekli çalışıyoruz. Kişisel bilgilerinizin güvenliği ile ilgili tanımlar aşağıda açıklanmış ve siz değerli kullanıcılarımızın bilgilerine sunulmuştur. bidolumakina.com'da üye bilgileri yayınlanan bütün üyelerimiz bu gizlilik haklarına sahiptir.

E-posta adresiniz hiçbir gerekçe ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında başka kuruluşlara dağıtılmayacaktır.

Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. bidolumakina.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini bidolumakina.com'un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda bidolumakina.com, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir.

Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak; 
bidolumakina.com'un kullanıcılarla akdettiği "bidolumakina.com Üyelik Sözleşmesi" nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla; 
Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi; 
Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

bidolumakina.com'a üye olurken vermiş olduğunuz kişisel bilgiler, sizin onayınız dışında diğer üyelere açılmayacaktır. Bu bilgiler yalnızca bidolumakina.com yetkilileri tarafından görülecek ve elektronik ortamda saklanacaktır. 

bidolumakina.com'a girdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

 

 

Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi insiyatifiniz dahilinde bize bildirebilirsiniz. Bize vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz. 

bidolumakina.com veritabanına yapılabilecek saldırılardan dolayı bilgilerinizin başkalarının eline geçmesi ve kullanılmasından dolayı oluşacak zararlarda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

bidolumakina.com, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman bidolumakina.com web sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. bidolumakina.com'un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri bidolumakina.com web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

      

 

Saygılarımızla,

destek@bidolumakina.com

bidolumakina.com